Houston Hall 来一杯美国梦 by Kolar Studio

这是由美国Kolar工作室在休斯顿设计的一处建筑内部,总感觉钢铁侠和美国队长会突然出现喝一杯。

Houston Hall (1) Houston Hall (2) Houston Hall (3) Houston Hall (4) Houston Hall (5) Houston Hall (6) Houston Hall (7) Houston Hall (8) Houston Hall (9) Houston Hall (10) Houston Hall (11) Houston Hall (12) Houston Hall (13) Houston Hall (14) Houston Hall (15)室内设计

转载须注明: 内容转载自:灵感日报

本文链接地址: Houston Hall 来一杯美国梦 by Kolar Studio

Post Comment